Trudničko bolovanje je bolovanje koje može da koristi svaka zaposlena žena kada ostane u drugom stanju. Trudnica može da otvori trudničko bolovanje onda kada njen izabrani ginekolog zaključi da joj je neophodno mirovanje. Prvih 30 dana bolovanja otvara njen ginekolog i u tom sličaju izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, koju trudnica predaje poslodavcu kod kojeg je zaposlena. Ukoliko se trudničko bolovanje produži, neophodno je da se trudnica uputi dalje na lekarsku komisiju, koja dalje odobrava i produžava bolovanje. Dakle, trudničko bolovanje može da traje 30 dana na zahtev izabranog ginekologa ili duže ako je lekarska komisija tako odlučila.

Jedini uslov koji treba da ispunjavate u pogledu trudničkog bolovanja i otvaranja istog je da ste u radnom odnosu kod poslodavca. Trudnica može da zaključi bolovanje radi održavanja trudnoće najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pred termin porođaja. Nakon toga, otvara se porodiljsko bolovanje, posebnim rešenjem kod poslodavca.

Naknadu zarade za trudničko odsustvo u prvih 30 dana isplaćuje poslodavac iz ličnih sredstava, a nakon isteka ovog perioda naknadu vrši Republički fond za zdravstveno osiguranje na teret budžeta Republike Srbije.

Šta je trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje podrazumeva pravo zaposlene trudnice u slučaju odsustva i sprečenosti za rad usled komplikacija ili bolesti u vezi sa trudnoćom, pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Reč je o pravu koje se odnosi na dve kategorije radno angažovanih trudnica, odnosno na one koje su u radnom odnosu i preduzetnice. Dakle, izabrani ginekolog je taj koji otvara bolovanje, samo ukoliko smatra da rad može da predstavlja opasnost za dalji normalan razvoj trudnoće ili ukoliko trudnica ima već neke bolesti koje predstavljaju rizik po trudnoću.

Poslodavac ne može da odbije da zaključi ugovor o radu ženi koja je u drugom stanju niti može da izvrši promenu ugovora o radu ženi koja je zatrudnela, koja se porodila ili doji dete. Zaposlenu trudnicu ili ženu koja doji dete, na osnovu nalaza nadležnog doktora, poslodavac je dužan da rasporedi na odgovarajuće radno mesto ukoliko ono ugrožava njeno zdravlje ili život i život njenog nerođenog deteta. Zabranjen je noćni rad i prekovremeni rad trudnoj ženi, ženi koja je nedavno rodila ili koja doji i koja ima dete mlađe od 3 godine.

Za vreme korišćenja trudničkog odsustva, zaposlena trudnica ima sva prava iz radnog odnosa koje je i imala i pre zaključivanja bolovanja. Poslodavac je dužan da zaposlenoj trudnici obezbedi povratak na isto ili slično radno mesto po isteku porodiljskog bolovanja, sa najmanje istom visinom primanja.

Koji su uslovi za trudničko bolovanje?

Da biste otvorili trudničko bolovanje, pre svega je neophodno da budete u radnom odnosu, bez obzira da li je Vaš ugovor na određeno ili na neodređeno vreme. Na osnovu Vaših nalaza i zdravstvenog stanja, Vaš izabrani ginekolog će proceniti da li Vam je potrebno mirovanje, pa će Vam shodno tome otvoriti trudničko bolovanje u trajanju od 30 dana. Kada istekne ovih 30 dana, javljate se ponovo svom nadležnom ginekologu, koji će Vas dalje uputiti na lekarsku komisiju, koja će produžavati Vaša dalja bolovanja ili će Vas, eventualno, vratiti na posao.

Kako otvoriti trudničko bolovanje?

trudnica na bolovanju

Za otvaranje trudničkog bolovanja je, kao što smo rekli, neophodno da ste u radnom odnosu, a od dokumentacije Vam je potrebno sledeće:

  • Overena radna knjižica
  • Nalaz ginekologa i razlog otvaranja bolovanja (dobija se nakon obavljenog ginekološkog pregleda)
  • Potvrdu o sprečenosti za rad usled održavanja trudnoće (izdaje ginekolog)

Potvrdu o sprečenosti za rad treba da dostavite svom poslodavcu, koji bi trebalo da odobri bolovanje od datuma koji se nalazi na izveštaju.

Koja je visina naknade za trudničko bolovanje?

U visinu naknade zarade na trudničkom bolovanju ulazi u obzir da li je trudnica bila punih 12 meseci u radnom odnosu pre otvaranja bolovanja. Osnovicu za obračun naknade zarade čini prosečna visina primanja tokom prethodnih 12 meseci, pre meseca u kojem je otvoreno bolovanje. Ukoliko trudnica nije ostvarivala zaradu svih 12 meseci, kao osnov za naknadu se obračunava minimalna zarada za mesece koji prethode otvaranju bolovanja.

Visina naknade koja se isplaćuje zaposlenoj trudnici na teret poslodavca iznosi 65% od utvrđenog osnova. Svim trudnicama se isplaćuje 100% od neto plate, a ostalih 35% zarade koje ne obračunava poslodavac isplaćuje RFZO na teret budžeta Republike Srbije. To znači da nakon isteka prvih 30 dana trudničkog bolovanja, troškovi bolovanja idu na teret države i to: 65% naknade obezbeđuje se iz sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja i 35% zarade RFZO isplaćuje se na teret budžeta Republike Srbije.

Razlika između trudničkog i porodiljskog bolovanja

Kada je reč o trudničkom bolovanju i naknadu na koju možete da računate, najvažniji uslov je da ste u radnom odnosu bar 12 meseci, bez obzira da li ste zaposleni ili preduzetnik, prijavljeni na određeno ili na neodređeno. Naravno, pod uslovom da je stručno-medicinski organ RFZO zaključio da ste sprečeni za rad. Dok naknadu po osnovu rođenja i nege deteta stiču one mame koje su u poslednjih 18 meseci pre trudnoće bile zaposlene, ali i sve one koje su bile radno angažovane van radnog odnosa, odnosno koje su ostvarile prihode na koji su plaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.

Dakle, trudničko bolovanje se odnosi na period pre porođaja i naknadu mogu da ostvare samo zaposlene trudnice i preduzetnice, dok majke koje su angažovane van radnog odnosa tek nakon porođaja ostvaruju pravo da prime nadoknadu. Do pre nekoliko godina nadoknadu su primale isključivo majke nakon porođaja koje su bile u radnom odnosu.

Pin It on Pinterest

Share This