Pratite naš kalendar trudnoće i izračunajte u kojoj se nedelji nalazite.

Dugo ste maštali o deci? Priželjkivali ste trudnoću i najlepših devet meseci u životu svake majke. Zamišljali sebe sa stomakom. Pratili kalendar ovulacije, kako biste znali kada je mogućnost začeća najveća. I onda, nakon kraćeg ili dužeg vremena, dobijete potvrdu – da, Vi ste u drugom stanju! Čestitatmo!

Kada potvrdite da ste trudni, najpre ste jako srećni, potom zbunjeni, zabrinuti, neretko i uplašeni. Da li će sve biti u redu? Mnogo je nepoznanica u vezi sa “blaženim stanjem”, otvaraju se nove životne perspektive, ali i mnogobrojna pitanja na koja ne znate odgovore.

Jedna od prvih stvari koju želite da saznate jeste termin porođaja. Kada će Vaša beba ugledati svetlo dana? Da li se datum rođenja bebe, uopšte, može tačno odrediti? U tome Vam može pomoći naš kalendar trudnoće.

Kako se računa termin porođaja sa kalendarom trudoće?

Ne postoji samo jedan kalkulator za izračunavanje termina. Postoji više načina da se odredi starost ploda, odnosno trudnoće.

Kalendar trudnoće ginekolozi danas uglavnom definišu prema poslednjem ciklusu trudnice. Medicinsko računanje trudnoće kaže da je početak trudnoće, zapravo, prvi dan Vaše poslednje menstruacije. Trudnoća traje 280 dana, tj. 40 nedelja, odnosno 9 meseci.

Možda niste znali, ali postoji još jedan način za izračunavanje termina porođaja: od prvog dana poslednje menstruacije oduzmite tri meseca, a potom dodajte sedam dana. Na taj način ćete dobiti Vaš termin. 

Izračunavanje termina porođaja ne znači da ćete se poroditi baš toga dana. Medicina je moćna, ali nije magična. Odstupanje od dve nedelje, pre ili posle izračunatog termina, kod žena je uobičajeno. Sigurno ste već čule da se normalnim smatra porođaj od 38. do 42. nedelje.

Početak 37. nedelje smatra se ranim terminom. Bebe rođene sa 37 punih nedelja su zrele, odnosno, rođene „u terminu“. Svaki porođaj pre 36. nedelje smatra se prevremenim, što dovodi u pitanje zrelost bebe, odnosno njenu spremnost na samostalno disanje i obavljanje drugih vitalnih funkcija.

Prenesenom trudnoćom se smatra trudnoća koja traje duže od 42 nedelje. Postoji mišljenje da starije majke češće „prenesu“ trudnoću. Takođe, zna se da žene u Africi i Aziji imaju prosečno kraću trudnoću od žena u Evropi i Americi. Bez obzira na ove statističke razlike, najbezbednije za bebu je da se porodite što bliže izračunatom terminu porođaja.

Ukoliko znate datum kada ste začeli, termin porođaja možete izračunati i tako što ćete na taj datum dodati 266 dana.

Kod VTO (vantelesne oplodnje), računica je slična malopre pomenutoj: na datum embriotransfera dodaje se 266 dana i dobija se očekivani datum porođaja.

Šta ako niste sigurni oko datuma poslednje menstruacije? Ne brinite. Kada je u pitanju rana trudnoća, ginekolog će na osnovu ultrazvučnog pregleda u prvom trimestru lako utvrditi starost ploda. On će posebno obratiti pažnju na srčanu radnju ploda, telesnu dužinu ploda i visinu fundusa materice, koja se meri prilikom svakog prenatalnog pregleda.

Računanje nedelja trudnoće sa trudničkim kalendarom – trudnoća po nedeljama

Prvi dan poslednje menstruacije računa se kao prvi dan trudnoće.

Nedelje se računaju po ovom principu:

Prva nedelja trudnoće: traje od 0+1 do 0+7 (nedelja + dan)

Druga nedelja trudnoće: traje od 1+1 do 1+7 (nedelja + dan)

Treća nedelja trudnoće: traje od 2+1 do 2+7 (nedelja + dan), i tako dalje.

Računanje meseci trudnoće – trudnoća po mesecima

Kao što se računa trudnoća po nedeljama, sličan je način računanja trudnoće po mesecima.

Prvi mesec trudnoće: traje od 1. do 4. nedelje, tj. 3+7 (nedelja + dan)

Drugi mesec trudnoće: traje od 5. do 8. nedelje, tj. do 7+7 (nedelja + dan), 

Treći mesec trudnoće: traje od 9. do 12. nedelje, tj. 11+7 (nedelja + dan), i tako dalje.

Računanje tromesečja u trudnoći koristeći trudnički kalendar

Većini vas je poznato da se celokupna trudnoća sastoji od tri trimestra (perioda), od kojih svaki traje po tri kalendarska meseca.

Ginekolozi ovu podelu na trimestre koriste kako bi lakše pratili specifične promene vezane za trudnoću, ali i kako biste Vi lakše pratili razvojne faze fetusa i bili spremni na sve promene koje će da se dešavaju tokom trudnoće.

U prvi trimestar trudnoće ulaze: prvi, drugi i treći mesec trudnoće.

U drugi trimestar trudnoće ulaze: četvrti, peti i šesti mesec trudnoće.

U treći trimestar trudnoće ulaze: sedmi, osmi i deveti mesec trudnoće.

Tokom trudnoće Vaš lekar će ultrazvučno pratiti razvoj ploda u redovnim, najčešće mesečnim ciklusima, i na osnovu različitih merenja procenjivati očekivani datum porođaja. Nekada beba izgleda veće i zrelije, pa će ginekolog korigovati prvobitno izračunati datum porođaja.

Ni pred kraj trudnoće ne može se odrediti tačan datum porođaja. Ali, Vaš ginekolog može meriti težinu ploda, količinu plodove vode, izgled posteljice i neke druge važne parametre, pa na osnovu toga pratiti razvoj bebe i zdravlje trudnice, te preciznije odrediti termin rođenja Vaše bebe.

Na kraju krajeva, kalendar trudnoće nije uvek pouzdan. Kako su govorile i naše bake, beba će se roditi onda kada ona to bude htela. Naše je da brinemo o zdravlju tokom trudnoće, hranimo se zdravo, smanjimo stres, budemo disciplinovane, redovno idemo na preglede, uživamo i razmišljamo pozitivno. Sve to može doprineti srećnom ishodu, odnosno rađanju Vaše zdrave bebe.

Pin It on Pinterest

Share This